thue xe 16 cho

Cho thuê xe đi Bình Long

Bảng giá thuê xe đi Bình Long

Địa điểmThời gianKmXe 4 chỗXe 7 chỗXe 16 chỗXe 29 chỗXe 45 chỗ
Bình Phước
Bình Long1 ngày2501,600,0011,700,0012,300,001 2,400,001 2,400,001