CÔNG TY TNHH

THUÊ XE HỢP ĐỒNG HUỲNH GIA

Cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Chính sách bảo mật thông tin  người dùng

 

Công ty TNHH Thuê Xe Hợp Đồng Huỳnh Gia, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách quyền riêng tư này phác thảo cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin do khách hàng cung cấp khi sử dụng dịch vụ cho thuê xe của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các thông lệ được mô tả trong chính sách này.


Thu thập thông tin khách hàng

 

  • 1.1 Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình thuê xe, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Thông tin liên lạc gồm: tên, ngày sinh, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.
- Thông tin giấy phép lái xe: Chi tiết thanh toán - thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán

  • 1.2 Chi Tiết Cho Thuê

Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến đặt thuê xe và giao dịch, có thể bao gồm:

- Ngày và giờ đặt thuê
- Danh mục hoặc loại phương tiện được chọn
- Thời gian thuê
- Địa điểm đón và trả khách

  • 1.3 Thông tin sử dụng

Chúng tôi có thể thu thập thông tin sử dụng liên quan đến các dịch vụ cho thuê xe Huỳnh Gia của chúng tôi, chẳng hạn như:

- Tương tác và sở thích trang web
- Địa chỉ IP
- Thông tin thiết bị
- Cookie và các công nghệ tương tự (tùy thuộc vào sự đồng ý của bạn)

 

Cách chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng

 

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được cho các mục đích sau:

- Để xử lý và quản lý các đặt phòng và giao dịch thuê xe.
- Để liên lạc với khách hàng về đặt chỗ, cập nhật và hỗ trợ khách hàng của họ.
- Để cung cấp các dịch vụ và ưu đãi được cá nhân hóa dựa trên sở thích của khách hàng.
- Để cải thiện trang web, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng tổng thể của chúng tôi.
- Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và thực thi các chính sách của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các thực thể sau:

Các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy của chúng tôi, những người hỗ trợ chúng tôi cung cấp các dịch vụ được yêu cầu (ví dụ: bộ xử lý thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô).
Cơ quan chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật khi pháp luật yêu cầu hoặc để bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin của khách hàng trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Sau khi dữ liệu không còn cần thiết nữa, dữ liệu sẽ được xử lý hoặc ẩn danh một cách an toàn.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin của khách hàng khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền hoặc lưu trữ dữ liệu nào có thể được đảm bảo an toàn 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho dữ liệu của khách hàng.

 

Quyền của người sử dụng

 

Khách hàng có quyền:

- Truy cập, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của họ do chúng tôi nắm giữ.
- Rút lại sự đồng ý cho các hoạt động xử lý dữ liệu cụ thể.
- Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của họ (tuân theo các yêu cầu lưu giữ hợp pháp).

Quyền riêng tư của trẻ em:

- Dịch vụ cho thuê xe Huỳnh Gia của chúng tôi không dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên và nếu chúng tôi biết được dữ liệu đó, chúng tôi sẽ xóa ngay.

 

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

 

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Mọi thay đổi quan trọng sẽ được thông báo cho khách hàng thông qua các kênh thích hợp. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ cho thuê xe của chúng tôi sau những thay đổi đó, khách hàng đồng ý với chính sách cập nhật.

 

Liên hệ chúng tôi

Đối với bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với Nhân viên phụ trách quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ sau:

Website: https://thuexedulich6789.com/
Gmail: hoadon.thuexehuynhgia@gmail.com
Hotline công ty: 0898.33.2222
SĐT: 09033.91.3553

Hotline
top