Cho thuê xe đi Đồng Xoài

Bảng giá thuê xe đi Đồng Xoài

Địa điểmThời gianKmXe 4 chỗXe 7 chỗXe 16 chỗXe 29 chỗXe 45 chỗ
Bình Phước
Đồng Xoài1 ngày2001,400,0011,600,0011,900,0012,000,0012,000,001