Chi tiết bảng giá cho thuê xe Sedona tại thuê xe du lịch 6789

Thuê xe đi Châu Thành Tây Ninh

Bảng giá thuê xe đi Châu Thành Tây Ninh

Địa điểmThời gianKmXe 4 chỗXe 7 chỗXe 16 chỗXe 29 chỗXe 45 chỗ
Tây Ninh
Châu thành Tây Ninh1 ngày2201,400,0011,500,0011,700,0011,800,0011,800,001